Categories
ประกันการเดินทาง

การเลือกซื้อ ประกันการเดินทาง เป็นเรื่องสำคัญ

แม้การเลือกซื้อ ประกันภัยเดินทาง จะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็ยังมีอีกหลายๆ คนสงสัยว่าการซื้อประกันภัยประเภทนี้เป็นอย่างไร ดีมากน้อยแค่ไหน ความจำเป็นที่ควรซื้อ และคำถามอื่นๆ อีกมากมาย จึงได้ขอรวบรวมคำถามต่างๆ ที่พบบ่อยสำหรับ ประกันภัยเดินทาง เพื่อจะได้ให้เข้าใจรายละเอียดและหายสงสัยกันมากขึ้น
ประกันภัยเดินทาง ราคาประมาณเท่าไหร่?

สำหรับราคาของการซื้อ ประกันการเดินทาง จะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทที่ออกแพ็กเกจมาเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า แต่ส่วนใหญ่ราคาต่ำสุด ก็เริมตั้งแต่ 165 บาท ขึ้นไป (ของ บมจ. เมืองไทยประกันภัย) ซึ่งเป็นการประกันเดินทางแบบรายเที่ยว หรือ แบบต่อครั้ง
ทำไมต้องซื้อ ประกันภัยเดินทาง ด้วย?

การคุ้มครองของ ประกันภัยเดินทาง ไม่ใช่แค่ชีวิตของผู้เอาประกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่แพ็กเกจต่างๆ ครอบคลุมด้วย โดยพื้นฐานการคุ้มครองคือ

กรณีไฟล์ทบิน เที่ยวบินดีเลย์ ไม่สามารถออกได้ตามกำหนด หรือมีการต่อเครื่องแล้วไฟล์ทก่อนหน้าดีเลย์ทำให้ขึ้นเครื่องไม่ทัน ก็สามารถยื่นเคลมเพื่อชดเชยค่าเสียหายตรงนี้ได้
เจ็บป่วยกะทันหันหรือมีเหตุจำเป็นบางประกันการที่อยู่ภายในเงื่อนไขคุ้มครองในกรมธรรม์เดินทางของแต่ละบริษัท ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลากำหนด สามารถเคลมค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พักได้
ไฟล์ทยกเลิกด้วยเหตุผลที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ ที่ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านที่พักเพิ่ม สามารถเคลมประกันได้
เกิดการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลยังต่างประเทศก็จะทำให้คุณอุ่นใจ เพราะมีวงเงินให้ตามที่กรมธรรม์ระบุ
เกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่ผู้เอาประกันภัยได้รับขณะที่อยู่ต่างประเทศ และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย สูงสุดถึง 7 วัน (ของ บมจ. ทิพยประกันภัย/AIG/MSIG) กรณีที่ไม่เคยได้รับการรักษาพยาบาลจากต่างประเทศมาก่อน แล้วยังคุ้มครองต่อเนื่องอีก 21 วัน นับจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งก็จะทำให้คุณอุ่นใจ เพราะมีวงเงินให้ตามที่กรมธรรม์ระบุ
กรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง ก็สามารถให้ญาติดำเนินเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เช่น การนำศพกลับประเทศ, เงินประกันคุ้มครอง ฯลฯ
กรณีสัมภาระเดินทางเกิดความเสียหาย ล่าช้า สูญหาย จะมีการเคลมเพื่อเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้