Categories
หลอดไฟ led

หลอดไฟ led และไฟเพื่อประสิทธิภาพและความทนทาน

ด้วยความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้พลังงานเนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และเนื่องจากการประหยัดทางเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับการบริโภคที่ลดลงได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตโคมไฟและหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นก่อน หลอดไฟ led ที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันสามารถให้แสงสว่างเท่ากันกับส่วนของพลังงานที่ต้องการโดยหลอดไส้แบบเก่าและหลายขนาดมาในขนาดมาตรฐาน

 

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  • หลอดประหยัดพลังงานที่ใหม่กว่านั้นดีกว่าสำหรับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดลงวัสดุเหลือใช้น้อยลงและมลพิษที่เป็นอันตรายน้อยลง ก่อนอื่นการใช้พลังงานน้อยลงหมายถึงการใช้เชื้อเพลิงน้อยลงในการผลิตพลังงานดังกล่าวและหากประชากรส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงานสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มาก ประการที่สองจะต้องเปลี่ยนหลอดไฟที่ทนทานให้น้อยลงซึ่งจะทำให้เกิดขยะน้อยลง และในที่สุดหลอดไฟที่ทันสมัยกว่าก็มีการใช้สารพิษจำนวนน้อยในระหว่างการผลิตหรือในหลอดไฟเองทำให้ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม ในฐานะที่เป็นสุดยอดของเทคโนโลยีแสงสว่างในปัจจุบันหลอดไฟ led ที่ดีที่สุดในตลาดครอบคลุมทุกด้านเหล่านี้

LEDs ทำงานอย่างไร

LED ย่อเป็นคำศัพท์ยอดนิยมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไดโอดเปล่งแสงและแหล่งกำเนิดแสง ไดโอดเปล่งแสงเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่งที่ให้แสงเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้ามา อุปกรณ์เหล่านี้มีขนาดค่อนข้างเล็กและเนื่องจากชิ้นส่วนมีขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องว่างพลังงานที่กำหนดสีและความหนาแน่นของแสงที่เกิดขึ้นการผลิต LED สำหรับแหล่งกำเนิดแสงหลักค่อนข้างแพง เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิตที่ใหม่กว่าทำให้ หลอดไฟ led เป็นตัวเลือกที่ยั่งยืนและคุ้มค่าสำหรับแหล่งกำเนิดแสงหลัก ไฟเปลี่ยนสี LED มีให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการควบแน่นโคมไฟหลายสีของเก่าลงในหลอดเดียวเพื่อประสิทธิภาพและความสะดวกในการบำรุงรักษา

เปลี่ยนไปเป็นหลอดไฟ LED

เช่นเดียวกับการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาดกะทัดรัดจากหลอดไส้การเปลี่ยนไปใช้ระบบแสงด้วยหลอดไฟ LED ที่ดีที่สุดนั้นง่ายเหมือนการเปลี่ยนหลอดไฟเอง หลอดไฟ LED มีขนาดมาตรฐานซึ่งแม้จะอยู่ในช่วงความนิยมของหลอดไส้ แถบแสงของหลอดไฟ LED หลายดวงที่มักจะเปลี่ยนหลอดสีนีออนและหลอดนีออนสามารถต่อสายเข้าเพื่อใช้ประโยชน์จากปลั๊กไฟที่ใช้โดยชุดติดตั้งที่ถูกแทนที่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถทำได้โดยผู้ใช้ปลายทางโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ