Categories
เต็นท์

เลือกทำเล การกางเต็นท์กลางป่า

เลือกทำเล การกางเต็นท์กลางป่า ควรดูทิศทางและทำเล ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเอง ดังนี้

  • ไม่กางเต็นท์บริเวณที่อาจเป็นทางน้ำไหล หรือใกล้ลำธาร เพราะช่วงฤดูฝนอาจเจอปัญหาน้ำป่าได้ค่ะ นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงจุดทีเป็นแอ่งกะทะด้วย เพราะอาจทำให้น้ำไหลมารวมกันและท่วมเต็นท์เราได้
  • ไม่กางเต็นท์ใต้ต้นไม้ใหญ่ เพราะหากเกิดพายุฝนกระหน่ำ อาจมีกิ่งไม้หักหล่นใส่เราได้
  • ไม่ควรตั้งเต็นท์บนดอยสูงที่โล่งเตียน เพราะบนดอยสูงเป็นที่โล่งมีแนวประทะของลม หากเกิดลมกรรโชกแรง อาจทำให้เต็นท์ถูกพัดกระเด็นตกดอยได้ นอกจากนี้ก็ควรกางฟลายชีทและขุดร่องระบายน้ำรอบตัวเต็นท์ไว้ด้วย
  • ควรกางเต็นท์บนที่ราบเรียบปราศจากของแหลมคม เช่น ตอไม้ที่ตัดไว้ไม่หมด ก้อนหินที่มีเหลี่ยมมุม เพราะการตั้งเต๊นท์บนพื้นที่เหล่านั้นจะทำให้นอนไม่สะดวก และยังทำให้เต็นท์อาจเสียหายอีกด้วย